Дізнайтесь, як лідери ринку отримують стійку конкурентну перевагу завдяки об’єктивній інформації про людей.

Консультаційні послуги з оцінки персоналу

Ми пропонуємо широкий спектр консультаційних послуг з оцінки, щоб забезпечити максимальну віддачу від Ваших процесів оцінки, вибору та управління діяльніст.

Оцінка та атестація персоналу в організації надає можливість її керівництву приймати важливі рішення. У тому числі – будувати систему мотивації та оплати праці персоналу, грамотно започатковувати різні HR-стратегії, створювати унікальну корпоративну культуру. Безперечно, оцінка персоналу необхідна для підвищення ефективності організації у своєму ринковому сегменті.

Наші досвідчені консультанти прийшли із таких напрямків, як виробнича психологія, управління людськими ресурсами та розвиток персоналу. У нас є можливість надавати послуги в міжнародному масштабі, так як наші офіси знаходяться в 40 країнах світу, а працівники розмовляють на 30 мовах.

Будь яка поважаюча себе організація, націлена на ефективність роботи, як кожного працівника окремо, так і всього колективу в цілому, повинна розуміти, що оцінка та атестація персоналу – це ключовий інструмент грамотного управління.

Оцінкою персоналу є процес підрахунку ефективності виконання працівниками компанії своїх посадових обов’язків та реалізації цілей компанії. Дана методика передбачає послідовне та тривале накопичування інформації, в результаті чого і буде прийматися відповідне управлінське рішення. На відміну від оцінки, атестація передбачає систематичну регулярну перевірку відповідності конкретного працівника займаній ним посаді та виконання покладених на нього обов’язків за певний проміжок часу.

Оцінка персоналу в організації, виконана професіоналами, допомагає об’єктивно представити сильні та слабкі сторони кожного із працівників, щоб ефективніше використовувати кадрові ресурси. Наші інструменти допомагають приймати обґрунтовані кадрові рішення протягом всього життєвого циклу працівника в компанії.

Наші консультаційні послуги

Ми пропонуємо широкий спектр послуг, які можуть бути адаптовані так, щоб відповідати конкретним задачам бізнесу. Сюди входять:

  • Проектування та розробка процесів оцінки та управління людьми
  • Розгортання процесів та інтеграції з існуючими системами та процесами ІТ
  • Навчання та постійна підтримка команд, які займаються оцінкою та підбором персоналу (семінари та тренінги для HR-менеджерів / навчання HR-менеджерів)
  • Приклади і розгляд кейсів

Нижче перераховані ряд напрямків, в яких наші консультанти зможуть надати допомогу:

Зв’яжіться з нами, щоб обговорити свої потреби чи дізнатися все більш детально

  • Що кажуть наші клієнти

    У процесі підбору персоналу, а також у разі вирішення питань подальшого розвитки працівників компанія Sibelco в Україні протягом більше трьох років користується послугами SHL Україна. Менеджери та консультанти SHL завжди професійно надають допомогу з вибором інструменту оцінки, а результати оцінки завжди стають нам у допомозі в процесі прийняття об'єктивного рішення.

    Ольга Павленко, Sibelco, 20 липня, 2015